Ziedojumi

Tad nu nepiekusīsim, labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim. /Gal. 6:9/
Jums ir iespēja piedalīties Kristīga Izglītības Centra celšanā ar lūgšanām, savu laiku, materiāliem un labprātīgiem ziedojumiem.

Ziedojumu konts

Biedrība "Kristīgais Izglītības Centrs"
40008297657
"Šultes", Krapes pagasts, Ogres novads, LV-5012
SWEDBANK
Konta Nr. LV80HABA0551048358315
© 2020 Kristīgais Izglītības Centrs