Reģistrācija

Vecākiem ir iespēja pieteikt bērnus gan pirmsskolas izglītības grupiņai, gan sākumskolai.

© 2020 Kristīgais Izglītības Centrs