Par mums

Ogres Kristīgās Izglītības Centrs savā paspārnē apvieno pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādes.

Kristīgais Izglītības Centrs savā paspārnē apvieno pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādes. Mūsu pārliecība par ģimeni un izglītību ir balstīta kristīgajās vērtībās.

Drīzumā tiks organizētas interešu izglītības nodarbības un likti pamati Ogres Kristīgajai skolai.

Sadarbojamies ar Valmieras pamatskolu “Universum” un piedāvājam vecākiem pieteikt bērnus gan pirmsskolas izglītības grupiņai, gan pamatskolai “Universum” filiālē Krapē, kura savu darbu uzsāks 2020. gada septembrī.

Kristīga Izglītības Centra attīstības sākums ir meklējams  jau pirmsskolas izglītības  iestādē “Mikausis”, kura ir dibināta 2010.gadā. Jau 10 gadus atpakaļ tās dibinātājiem  bija iecere to veidot kā kristīgu pirmsskolu. Pa šiem gadiem “Mikausis” izaudzis no bērnu pieskatīšanas vietas līdz atpazīstamai pirmsskolai, kurā ir divas grupas bērniem, pamatā no 1,5 līdz 3 gadu vecumam. “Mikausis “ir vienīgā privātā pirmsskolas izglītības iestāde Ogres novadā, kura piedāvā licencētu pirmsskolas izglītības programmu.

Jau otro gadu pirmsskolā aktīvi darbojas arī pulciņš “Mazie pētnieki” – attīstošās nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem ar Montessori principiem.

Turpmāk vēlamies strādāt kā sociālais uzņēmums, kura mērķis būs:

  • Veicināt kristīgās vērtībās balstītas izglītības un pilsoniskas sabiedrības attīstību.
  • Sniegt ar Montessori pedagoģiju saistītus pakalpojumus pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem, šai procesā īstenojot individualizāciju un vērtībizglītību, kas veicina bērnu personības harmonisku izaugsmi, veido veselīgu pašapziņu un sekmē sociālo integrāciju.
  • Piedāvāt izglītības atbalsta pakalpojumus.
  • Veidot projektus, kas saistīti ar izglītības, sociālo un veselības jautājumu risināšanu, sekmējot ģimenes tiesību aizsardzību, īpaši atbalstot trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu.

Pirmsskolas izglītība bērniem no 3 - 7 gadiem.
Attīstošās nodarbības ar kristīgu ievirzi pēc Montesori principiem bērniem no 3 - 7 gadiem, mazuļiem no 1,2 - 2 gadiem kopā ar vecākiem (Mazie pētnieki).
Universum filiāle Krapē no 1. - 6. klasei.
© 2020 Kristīgais Izglītības Centrs